วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

จุดเทียนชัยถวายสักการะบูชาพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ หน้าองค์พระปฐมเจดีย์ เนื่องในวันคล้ายวันประดิษฐานครบรอบ 108 ปี

นครปฐม021166วันเกิดพระร่วงประชาชนร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายสักการะบูชาพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ หน้าองค์พระปฐมเจดีย์ เนื่องในวันคล้ายวันประดิษฐานครบรอบ 108 ปี

ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พระธรรมวชิรเจติยาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 รองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายสักการะบูชาพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประดิษฐาน ครบรอบ 108 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 2 พฤศจิกายน ของทุกปี โดยมีประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม และจังหวัดต่างๆ ร่วมพิธีในครั้งนี้

โอกาสนี้ พระธรรมวชิรเจติยาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 รองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ได้ทำการเสี่ยงทายจับสลากเพื่อเลือกประชาชนที่มาร่วมพิธีเป็นประธานลูกศิษย์หลวงพ่อพระร่วงฯ ประจำปี 2566 และเป็นตัวแทนในการอัญเชิญเทียนชัย ซึ่งผู้ที่โชคดีจากการจับสลากได้แก่หมายเลข 3475 คือ นายคธาวุธ เกตุศิริ อยู่ ต.บ่อพลับ เป็นผู้อัญเชิญตะเกียง

หลังจากประกอบพิธีจุดเทียนชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พระธรรมวชิรเจติยาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 รองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ได้กล่าวนำบูชาและนมัสการพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ พร้อมทั้งกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ โดยในพิธีมีประชาชนนำไข่ต้ม เส้นหมี่ ผลไม้ ขนมหวานต่างๆ พร้อมพวงมาลัยดอกไม้สด มาร่วมบูชาถวายองค์พระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตประจำวัน ให้อยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครปฐม และเป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปมาช้านาน

เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระยุพราชนั้น ในช่วงปี 2451 ได้เสด็จประพาสหัวเมืองภาคเหนือ ทรงพบพระพุทธรูปที่ประกอบด้วยพุทธลักษณะที่งดงาม เป็นศิลปะสมัยสุโขทัยองค์หนึ่ง ที่เมืองศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยองค์พระพุทธรูปนั้นชำรุดมากเหลือแต่พระเศียรกับพระหัตถ์ข้างหนึ่งและพระบาท จึงโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญลงมายังกรุงเทพมหานคร ครั้นเมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ จึงโปรดเกล้าฯ ให้ทำการปั้นหุ่นขึ้นให้บริบูรณ์เต็มองค์พระพุทธรูป แล้วเททองหล่อทำพิธีสถาปนาพระพุทธรูป เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2456 ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร และในปี 2457 โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระพุทธรูปมาไว้ที่องค์พระปฐมเจดีย์

พร้อมกับจัดการประกอบองค์ขึ้นประดิษฐานและตกแต่งแล้วเสร็จเป็นพระพุทธรูปประทับยืนเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2458 ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารด้านทิศเหนือขององค์พระปฐมเจดีย์ ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2466 ได้ถวายพระนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “พระร่วงโรจนฤทธิ์ ศรีอินทราทิตย์ธรรโมภาสมหาวชิราวุธ ราชปูชนียบพิตร” จึงได้กำหนดให้วันที่ 2 พฤศจิกายนของทุกปี ถือเป็นวันเกิดของพระร่วงโรจนฤทธิ์ นับตั้งแต่ปี 2458 จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลาทั้งสิ้น 108 ปี

 

 

Loading