วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

คณะสงฆ์อำเภอดอนตูม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์

วัดลำลูกบัว จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและเจริญจิตตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. ที่วัดลำลูกบัว อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและเจริญจิตตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีพระศรีธีรวงศ์ เจ้าคณะอำเภอดอนตูม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูสันติธรรมานันท์ เจ้าอาวาสวัดลำลูกบัว อำนวยการ ด้านสถานที่ นายสุภณ สยามบุญนัญ นายอำเภอดอนตูม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอดอนตูม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีฯ

คณะสงฆ์อำเภอดอนตูม และคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สาธุชนทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันร่วมพลังถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ด้วยพระองค์ทรงต่อยอดแนวพระราชดำริ พระราชจริยวัตรตลอดจนพระราชกรณียกิจ

เพื่อให้บ้านเมืองไทยประสบความสุขสวัสดิ์ อำนวยผลให้ทรงสำเร็จประโยชน์ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของอาณาประชาราษฎร์ เหล่าพสกนิกรอำเภอดอนตูมต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จึงได้พร้อมใจกันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและเจริญจิตตภาวนา โดยในพิธีประกอบด้วยประธานฝ่ายฆราวาสเปิดกรวยถวายพระพร จากนั้นได้มีการนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ สมาทานศีล 5 และ อาราธนาพระปริตร

 

ชนิดา พรหมผลิน /นครปฐม

Loading