วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

เกษตรนครปฐม จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

22 ก.พ. 2024
เกษตรนครปฐม จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวธนนันท์ ศรีสุวะ เกษตรจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ได้ร่วมกันจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุ

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ขอเชิญร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก

19 ก.พ. 2024
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ขอเชิญร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก อ.ดอนตูม จ.นครปฐม กิจกรรมที่น่าสนใจ 👉 การตรวจวิเคราะห์ดิน 👉 ตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ ทำหมัน (น้องหมา น้องแมว) 👉 ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับโรคพืช /การทำบัญชีครัวเรือน 👉 จำหน่ายผลผลิตและสินค้าจากกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ร้านธงฟ้า แล