วันอาทิตย์, 28 พฤษภาคม 2566

ตรวจแรงงานต่างด้าว” ขกท.ศปก.ทภ.1 บูรณาการร่วมกับ, จัดหางาน จ.นครปฐม, ประกันสังคม จ.นครปฐม, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , กก.สส.ภ.จ.นครปฐม, สภ.บางเลน และ ตม.

19 พ.ค. 2023
เมื่อ 19 พ.ค. 66 เวลา 1030 - 1730 ขกท.ศปก.ทภ.1 บูรณาการร่วมกับ, จัดหางาน จ.นครปฐม, ประกันสังคม จ.นครปฐม, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นครปฐม, กก.สส.ภ.จ.นครปฐม, สภ.บางเลน และ ตม.จ.นครปฐม ลงพื้นที่เข้าร่วมตรวจสอบแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงาน และการค้ามนุษย์ ตลอดจนการควบคุมการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ที่ บริษัท ไทยเซ็นเตอร์ฟู้ด โปร ดักส์ ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม ) โดยมี