วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

การศึกษา

ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. ออกตรวจพื้นที่ตามโครงการนักเรียนในกรุงเทพมหานครปลอดภัย
ตำรวจภูธรภาค7เตรียมจัดงานมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญพระคณาจารย์
เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเจ๋งบรรยายการทำเกษตรด้วยภาษามือและร้องเพลงยุวเกษตรกร เป็นภาษามือ ของกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 49 ปีสร้างขวัญกำลังใจ น.ศ.-บุคลากร ในทุกช่วงวัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ กล่าวเปิดงานโครงการกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน เทศกาลตรุษจีน 67
logo
เรื่องมาใหม่
ตำรวจภาค 7 ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการประกวดพระทั่วประเทศ เพื่อนำรายได้เป็นสวัสดิการแก่ข้าราชตำรวจ และครอบครัวพร้อมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์
มทร.รัตนโกสินทร์ จัดแข่ง “การแข่งขันสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติ”Creating Automatic Robot Competition 2024 (CARC 2024)
รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานโครงการค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ตรวจสุขภาพเชิงรุกแก่ผู้ประกันตน ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก