วันอาทิตย์, 28 พฤษภาคม 2566

เตรียมพบกับงาน “มหกรรมเกษตร และกล้วยไม้ นครปฐม 66” 27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2566 ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม

26 พ.ค. 2023
เตรียมพบกับงาน “มหกรรมเกษตร และกล้วยไม้ นครปฐม 66” 27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2566 ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม นายกองเอกพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อระดมแนวคิดในการจัดงานแสด

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3/2566

24 พ.ค. 2023
นครปฐม240566สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายกองเอกพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3/2566 ณ โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแ